Pomiechowo ul. Kościelna 1 / przy cmentarzu
609 16 16 61

Powiadomienie o zgonie

Poradnik Pogrzebowy

 

Krok 1

W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rejonowego (rodzinnego) lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon. Wystawiona karta zgonu lub karta informacyjna jest podstawą do odbioru ciała z miejsca zgonu

Krok 2

Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego na terenie którego nastąpił zgon
 

Krok 3

Następnie zawiadamiają Państwo nasz zakład pogrzebowy tel całodobowy 609 16 16 61 my zabierzemy zmarłą osobę do naszej chłodni i zabezpieczymy do czasu pogrzebu.
 

Krok 4

Udając się do naszego zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka.
  • Legitymację emerytury lub renty, w przypadku, gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą.

Krok 5

U nas w zakładzie ustalamy wszelkie szczegóły pożegnania i pochówku takie jak:
  • Wybór trumny lub urny
  • Wieńce i wiązanki pogrzebowe.
  • Datę pożegnania i ceremonii pogrzebowej.
  • Ustalenie wszelkich szczegółów związanych z oprawą ceremonii pogrzebowej zgodnie z wolą zmarłego i rodziny.
Zadzwoń 24/H