Pomiechowo ul. Kościelna 1 / przy cmentarzu
609 16 16 61

Regulamin

Regulamin internetowej kwiaciarni pogrzebowej
www.pogrzebyragiel.eu/sklep

1. Właścicielem sklepu jest firma:

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. zo.o.
Dział handlowy FunerHurt
05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1
NIP: 5311694651,  KRS 0000624981
e-mail: biuro@pogrzebyragiel.eu

2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.pogrzebyragiel.eu/sklep odbywa się według poniższych reguł.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.pogrzebyragiel.eu/sklep oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania ich.

4. Zamówienie jest ważne wówczas kiedy obsługa sklepu przyjmie zamówienie do realizacji o czym klient zostanie poinformowany komunikatem za pośrednictwem emaila

5. Z oferty funerhurt.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

6.Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego www.pogrzebyragiel.eu – dostęp do internetu, – komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową.

7. Zamówienia składać można całą dobę przez 365 dni w roku. Obsługa sklepu jest dostępna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

8. Kompletowanie zamówionego towaru odbywa się w terminie od jednego do czternastu dni, licząc od momentu ich potwierdzenia oraz zaksięgowania przedpłaty na naszym koncie, w zależności od dostępności produktu w magazynie.

9. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy.

Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Właściciela sklepu. W szczególności dotyczy to towarów sprowadzanych przez importerów m.in. z U.S.A., Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch  z uwagi na fakt, iż uzupełnienie ciągle rotujących produktów w magazynie sklepu uzależnione jest od stanów magazynowych importerów.

W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez sprzedającego.

Zwraca się uwagę, że dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) oraz okresy szczególne w roku (tzw. długie weekendy, zakończenie roku, okresy bezpośrednio poprzedzające Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie) wydłużają efektywny okres oczekiwania na zamówiony towar.

10. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka”, znajdującego się ponad lub obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu kolejno przycisku „Złóż zamówienie”, wybrania opcji dostawy/odbioru i sposób zapłaty, kliknięciu przycisku „Dalej” aby potwierdzić zamówienie i na koniec kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.

11. Klient z pełną świadomością i odpowiedzialnością wypełnia pola dotyczące danych osobowych, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki przez dostawców, spowodowanego podaniem przez kupującego błędnych, niekompletnych lub fałszywych danych dotyczących adresu dostawy. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez kupującego podczas składania zamówienia. Podanie błędnego bądź fałszywego adresu e-mail oraz numeru telefonu uniemożliwia kontakt sklepu z klientem , związany z realizacją zamówienia.

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu oraz anulowania w trakcie jego realizacji. Po wysłaniu przesyłki zamówienie nie może być anulowane.

13. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

Towar może zostać zwrócony tylko wtedy, jeśli produkt nie był używany, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania oraz folii, jeśli taką posiadał, opakowanie nie zostało uszkodzone, pomięte itp. oraz produkt nie został uszkodzony w inny sposób. Koszty zwrotu towaru do sprzedającego ponosi kupujący.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru przyjmowane są wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, podpisanego przez w/w. Z uwagi na to, zaleca się sprawdzenie przesyłki po jej otrzymaniu , w obecności kuriera.

Z uwagi na częste zmiany szaty graficznej produktów dokonywane przez producentów, o zgodności produktu decyduje : nazwa produktu oraz kod producenta podane w karcie produktu. Niezgodność zdjęcia nie jest podstawą do uznania reklamacji, chyba że klient zaznaczy wyraźnie w zamówieniu, iż interesuje go produkt wyłącznie w wersji pokazanej na zdjęciu ( np. w polu Uwagi od klienta).

14. W przypadku rozmyślnego odmówienia odebrania przez klienta zamówionego towaru dostarczonego przez dostawcę lub niemożności doręczenia spowodowanego błędnymi danymi podanymi przez kupującego, sklep ma prawo wystąpić do składającego zamówienie o zwrot kosztów przesyłki oraz kosztu odesłania paczki do sklepu, naliczanych przez dostawców. W przypadku przedpłaty dokonanej tytułem zamówienia, jeśli przesyłka nie została dostarczona z winy klienta ( pkt.10 regulaminu ), ma on prawo żadać zwrotu wpłaconej zaliczki, pomniejszonej o koszty przesyłki.

15. Klient klikając przycisk Złóż zamówienie jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e – mail do bazy danych sklepu Polskiego Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

RODO – Klauzula Informacyjna

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechowo.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@funerhurt.pl; formularz kontaktowy na stronie internetowej: http://www.funerhurt.pl/kontakt-f-1.html; telefonicznie pod numerem: +48 609 16 16 61 lub listownie pod adresem: ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechowo.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów na podstawie otrzymywanych od Państwa zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora (np. współpracujące z nami firmy kurierskie oraz handlowe) w zakresie realizacji umów sprzedaży.
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności przechowywania dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawami w tym zakresie.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@pogrzebyragiel.eu
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Pragniemy zapewnić, iż Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zadzwoń 24/H